skip to Main Content

Våra ramavtal

Lyhra har ramavtal inom områdena organisationsutveckling, förändringsledning, ledarutveckling, chefsstöd, medarbetarutveckling etc.

Region Uppsala – Förändringsledning, Ledningsgrupps- och verksamhetsutveckling, Team- och grupputveckling

Region Gotland – Värdegrundsarbete, kulturutveckling

Uppsala kommun – Leda i förändring, Leda och utveckla team och ledningsteam, Hantera konflikter

Region Gävleborg – Organisationsutveckling och förändringsledning.

Naturvårdsverket – Medarbetarskap, självledarskap.

Enköpings kommun – Grupp- och organisationsinsatser.

Eskilstuna kommun – Chefsutveckling, chefshandledning och ledningsgruppsutveckling.

Sandvikenhus AB – Värdegrundsarbete.

Länsstyrelsen i Gävleborgs Län – Managementtjänster

Inköp Gävleborg: Chefsstöd för kommuner och kommunala bolag i Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun, Älvkarleby kommun, Bollnäs kommun.

Kammarkollegiet – samtliga statliga myndigheter
Kammarkollegiet har tecknat avtal inom ramen för ramavtalet avseende chefs- och grupputveckling samt kompetensförsörjning. IPF (Institutet för Personal- och företagsutveckling) vid Uppsala universitet står som ramleverantör och Lyhra finns med i det team av kompetenta och erfarna organisationskonsulter som kan erbjuda tjänster till statliga myndigheter. Ramavtalet gäller för samtliga statliga myndigheter.

Back To Top