skip to Main Content
Ledningsgruppsakuten: Ta Hjälp Med Reflektion Och Riktning

Ledningsgruppsakuten: Ta hjälp med reflektion och riktning

Vi har verktyg och metoder för att stödja styrelser och ledningsgrupper i kris och förändring. Hör av dig så hjälper vi er att få överblick, att analysera läget och hitta vägen vidare.

Med metodik och processledning stödjer vi ert arbete genom:

  • Att utforska tänkbara scenarier i den fortsatta utvecklingen och möjliga handlingsvägar i de scenarierna.
  • Att inta helikopterperspektiv där ni analyserar nuläget och får en gemensam förståelse för den nya spelplanen och dess förutsättningar.
  • Att klargöra den egna kärnan; uppdraget, visionerna och de övergripande mål som gäller oavsett förutsättningar.
  • Att utvärdera vägval, aktiviteter, resultat och summera lärande.

Så fungerar det
Arbetet kan ske i olika former; genom workshops (fysiska eller digitala), i smågrupper som samordnas metodiskt, reflekterande team, genom coachning av chefer, processledare och interna förändringsledare.

Till att börja med lyssnar vi in er situation för att hitta en bra ingång i ert utvecklingsarbete.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan, eller skicka ett mail till lyhra@lyhra.se så hör vi av oss så snart vi kan.

Back To Top