skip to Main Content
Inled Hösten Med En Framåtriktad Kickoff

Inled hösten med en framåtriktad kickoff

Aldrig tidigare har behovet att mötas i arbetsgruppen varit större, efter månader av hemarbete. Många uppskattar distansarbetet och har kanske nått en bättre balans mellan arbete och fritid. För andra har det blivit tvärtom, motivationen och energin har dalat och längtan efter miljöombytet och dagliga samtal vid kaffeautomaten är stor.

Chefer har tränat på att leda annorlunda, på distans. Många har frågor i huvudet; Hur har gruppen påverkats? Hur kommer hösten att bli? Vilka utmaningar står vi inför och hur ska vi möta dem? Nu vet vi att även hösten kommer att innebära fysisk distans för många av oss. Samtidigt är behovet av att få mötas stort, att tillsammans reflektera över det som har varit och fundera över framtiden – ja under en riktigt skön samlande kickoff!

Planera för höstens extra välbehövliga samling med plats för reflektion och framåtblick! Vi på Lyhra har metoder och verktyg för att skapa värdeskapande processer och dialoger. I bästa fall kan vi ses på riktigt, ”in real life”, näst bäst kan vara en digital kickoff, och det fungerar det också.

Välkommen att höra av dig, så diskuterar vi vilket upplägg som passar för just era behov.
lyhra@lyhra.se
Kontakta oss

Back To Top