skip to Main Content

Hur mår och presterar arbetsgruppen?

Många arbetsgivare planerar för en högre grad av distansarbete även efter pandemin. Att individer trivs olika med att arbeta hemma är ett faktum. Vi hör vittnesmål om ökad produktivitet, men också minskad. Ökat välmående och fokus, men också ohälsa och…

Läs mer

Medarbetarskap på distans

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. De samspelar, påverkar varandra och är avgörande för kultur och samarbete. Att distansarbete ställer nya krav på ledarskapet är tydligt men förändringen påverkar också i högsta grad medarbetarskapet. Hur upplever du…

Läs mer

Vårda och utveckla medarbetarskapet

Många arbetsgivare planerar för en högre grad av distansarbete även efter pandemin eftersom man ser flera vinster. Samtidigt har det blivit tydligare än någonsin att kommunikation och samhörighet är viktiga ingredienser i arbetslivet. Här finns det en rad spännande utmaningar.…

Läs mer

Utmana problemlösningsreflexerna!

Det finns något djupt inom oss som scannar av varje situation för att identifiera problem. Två mänskliga reflexer hindrar oss ofta från att vara kreativa och långsiktiga. Den ena reflexen får oss att fokusera på problem, den andra vill genast…

Läs mer

Ledningsgruppen – det är nu det gäller!

Vikten av kloka, trygga och effektiva ledningsgrupper blir tydlig i tider av omställning. I kris sätts ledningsgruppens kollektiva förmåga på prov. Det är nu det gäller! Hur ser ni till att vara så kollektivt intelligenta som möjligt? Genom åren har…

Läs mer

I skarpt läge sätts teamingkulturen på prov

Välfungerande samarbeten är idag mer avgörande än någonsin. Vi befinner oss i en situation vi aldrig tidigare ställts inför och måste snabbt hitta kreativa lösningar på nya och mycket svåra utmaningar. Det är nu organisationens teamingkultur sätts på prov. Stresspåslag…

Läs mer
Back To Top