skip to Main Content

Konflikt på jobbet?

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Vissa är konstruktiva, där man respektfullt med god dialog brottas med viktiga sakfrågor. Andra konflikter blir i stället personliga och väcker destruktiva beteenden som påverkar både arbetsklimat och produktivitet. Då behövs ett ledarskap som ser…

Läs mer

Hur robust är er samarbetskultur?

Det finns mycket att vinna på att bygga en samarbetskultur där olika viljor och uppfattningar kan brytas mot varandra utan att orsaka konflikter. I framgångsrika arbetsgrupper bidrar medarbetarna med sina olika perspektiv, kompetenser och personligheter. Samtidigt är det just dessa olikheter…

Läs mer

Förändringsledningens tre dimensioner

Förändring i organisationer blir ofta en längre och krokigare resa än man tänkt sig. Många organisationsscheman har ritats om, processkartor tagits fram och värdegrunder formulerats, utan att de åstadkommit önskade förändringar i vardagen. Kanske har man då inte varit tillräckligt…

Läs mer

Digitala dialoggrupper för chefer

Dialoggrupper är en form av ledarutveckling där du som chef får arbeta med egna utmaningar och dilemman – under handledning och i dialog med chefskollegor från andra organisationer. Du får ta del av kollegors erfarenhet, kunskap och klokhet och på…

Läs mer

Vardagens utvecklingskraft

Hur stor del av de situationer som vi möter kan hanteras utifrån planer och manualer och hur mycket är okänt och oförutsägbart? Vardagsdriven verksamhetsutveckling är ett befriande förhållningssätt som utvecklar och tillvaratar medarbetarnas förmåga att i nuet göra unika iakttagelser,…

Läs mer

Hur mår och presterar arbetsgruppen?

Många arbetsgivare planerar för en högre grad av distansarbete även efter pandemin. Att individer trivs olika med att arbeta hemma är ett faktum. Vi hör vittnesmål om ökad produktivitet, men också minskad. Ökat välmående och fokus, men också ohälsa och…

Läs mer

Medarbetarskap på distans

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. De samspelar, påverkar varandra och är avgörande för kultur och samarbete. Att distansarbete ställer nya krav på ledarskapet är tydligt men förändringen påverkar också i högsta grad medarbetarskapet. Hur upplever du…

Läs mer
Back To Top