skip to Main Content

Frigör vardagens utvecklingskraft

När arbetsplatserna öppnar upp igen kommer det att finnas behov av nystart, lära av den tid som varit och bygga hopp och energi inför framtiden. Det senaste året har varit fylld av osäkerhet, men också av oanade krafter till förändring…

Läs mer

Ledningsgruppsakuten: Ta hjälp med reflektion och riktning

Behöver din ledningsgrupp kraftsamla för att hitta energi och fokus inför framtiden? Ta då hjälp med reflektion och riktning. Lyhra handleder och utvecklar ledningsgrupper som behöver hitta vägen framåt och samverka mer effektivt för att hantera gemensamma utmaningar. Våra skräddarsydda…

Läs mer

Nystart för arbetsgruppen

Aldrig tidigare har behovet att mötas i arbetsgruppen varit större. Planera för höstens extra välbehövliga samling med plats för reflektion, lärande och framåtblick! Vi på Lyhra har metoder och verktyg för att leda värdeskapande processer och dialoger. Många uppskattar distansarbetet…

Läs mer

Konflikt på jobbet?

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Vissa är konstruktiva, där man respektfullt med god dialog brottas med viktiga sakfrågor. Andra konflikter blir i stället personliga och väcker destruktiva beteenden som påverkar både arbetsklimat och produktivitet. Då behövs ett ledarskap som ser…

Läs mer

Hur robust är er samarbetskultur?

Det finns mycket att vinna på att bygga en samarbetskultur där olika viljor och uppfattningar kan brytas mot varandra utan att orsaka konflikter. I framgångsrika arbetsgrupper bidrar medarbetarna med sina olika perspektiv, kompetenser och personligheter. Samtidigt är det just dessa olikheter…

Läs mer

Förändringsledningens tre dimensioner

Förändring i organisationer blir ofta en längre och krokigare resa än man tänkt sig. Många organisationsscheman har ritats om, processkartor tagits fram och värdegrunder formulerats, utan att de åstadkommit önskade förändringar i vardagen. Kanske har man då inte varit tillräckligt…

Läs mer

Digitala dialoggrupper för chefer

Dialoggrupper är en form av ledarutveckling där du som chef får arbeta med egna utmaningar och dilemman – under handledning och i dialog med chefskollegor från andra organisationer. Du får ta del av kollegors erfarenhet, kunskap och klokhet och på…

Läs mer

Vardagens utvecklingskraft

Hur stor del av de situationer som vi möter kan hanteras utifrån planer och manualer och hur mycket är okänt och oförutsägbart? Vardagsdriven verksamhetsutveckling är ett befriande förhållningssätt som utvecklar och tillvaratar medarbetarnas förmåga att i nuet göra unika iakttagelser,…

Läs mer
Back To Top