skip to Main Content

Utmana problemlösningsreflexerna!

Det finns något djupt inom oss som scannar av varje situation för att identifiera problem. Två mänskliga reflexer hindrar oss ofta från att vara kreativa och långsiktiga. Den ena reflexen får oss att fokusera på problem, den andra vill genast…

Läs mer

Ledningsgruppen – det är nu det gäller!

Vikten av kloka, trygga och effektiva ledningsgrupper blir tydlig i tider av omställning. I kris sätts ledningsgruppens kollektiva förmåga på prov. Det är nu det gäller! Hur ser ni till att vara så kollektivt intelligenta som möjligt? Genom åren har…

Läs mer

I skarpt läge sätts teamingkulturen på prov

Välfungerande samarbeten är idag mer avgörande än någonsin. Vi befinner oss i en situation vi aldrig tidigare ställts inför och måste snabbt hitta kreativa lösningar på nya och mycket svåra utmaningar. Det är nu organisationens teamingkultur sätts på prov. Stresspåslag…

Läs mer

Virtuella möten med mening

Det finns mycket forskning om distansledarskap och samarbete i virtuella team. En viktig aspekt handlar om möteskulturen på våra arbetsplatser. Min erfarenhet är att man i många arbetsgrupper lägger för lite tankemöda på själva mötesdesignen, vilket blir särskilt problematiskt vid virtuella möten.…

Läs mer
Back To Top