skip to Main Content

Rusta ledningsgruppen för förändring

Att leda och kommunicera förändring är en av de mer utmanande uppgifterna för en ledningsgrupp. Omorganisationer, nya arbetssätt, framtidens kontor, digitalisering – i stort sett alla förändringar väcker känslor och reaktioner som kan vara svåra att förutse. Under det senaste…

Läs mer

Frigör vardagens utvecklingskraft

När arbetsplatserna öppnar upp igen kommer det att finnas behov av nystart, lära av den tid som varit och bygga hopp och energi inför framtiden. Det senaste året har varit fylld av osäkerhet, men också av oanade krafter till förändring…

Läs mer

Konflikt på jobbet?

Konflikter uppstår på alla arbetsplatser. Vissa är konstruktiva, där man respektfullt med god dialog brottas med viktiga sakfrågor. Andra konflikter blir i stället personliga och väcker destruktiva beteenden som påverkar både arbetsklimat och produktivitet. Då behövs ett ledarskap som ser…

Läs mer

Hur robust är er samarbetskultur?

Det finns mycket att vinna på att bygga en samarbetskultur där olika viljor och uppfattningar kan brytas mot varandra utan att orsaka konflikter. I framgångsrika arbetsgrupper bidrar medarbetarna med sina olika perspektiv, kompetenser och personligheter. Samtidigt är det just dessa olikheter…

Läs mer

Förändringsledningens tre dimensioner

Förändring i organisationer blir ofta en längre och krokigare resa än man tänkt sig. Många organisationsscheman har ritats om, processkartor tagits fram och värdegrunder formulerats, utan att de åstadkommit önskade förändringar i vardagen. Kanske har man då inte varit tillräckligt…

Läs mer

Digitala dialoggrupper för chefer

Dialoggrupper är en form av ledarutveckling där du som chef får arbeta med egna utmaningar och dilemman – under handledning och i dialog med chefskollegor från andra organisationer. Du får ta del av kollegors erfarenhet, kunskap och klokhet och på…

Läs mer

Vardagens utvecklingskraft

Hur stor del av de situationer som vi möter kan hanteras utifrån planer och manualer och hur mycket är okänt och oförutsägbart? Vardagsdriven verksamhetsutveckling är ett befriande förhållningssätt som utvecklar och tillvaratar medarbetarnas förmåga att i nuet göra unika iakttagelser,…

Läs mer

Medarbetarskap på distans

Ledarskap och medarbetarskap är två sidor av samma mynt. De samspelar, påverkar varandra och är avgörande för kultur och samarbete. Att distansarbete ställer nya krav på ledarskapet är tydligt men förändringen påverkar också i högsta grad medarbetarskapet. Hur upplever du…

Läs mer

Utmana problemlösningsreflexerna!

Det finns något djupt inom oss som scannar av varje situation för att identifiera problem. Två mänskliga reflexer hindrar oss ofta från att vara kreativa och långsiktiga. Den ena reflexen får oss att fokusera på problem, den andra vill genast…

Läs mer

Ledningsgruppen – det är nu det gäller!

Vikten av kloka, trygga och effektiva ledningsgrupper blir tydlig i tider av omställning. I kris sätts ledningsgruppens kollektiva förmåga på prov. Det är nu det gäller! Hur ser ni till att vara så kollektivt intelligenta som möjligt? Genom åren har…

Läs mer
Back To Top