skip to Main Content

Vi bidrar till att bygga robusta samarbetskulturer där chefer och medarbetare samspelar, känner arbetsglädje och åstadkommer resultat.

LYHRA
SAMHÄLLE

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser. I förändringsprocesser och komplexa projekt behöver olika perspektiv och kompetenser mötas.
Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

LYHRA
ORGANISTATION

Vi erbjuder förändringsnavigation under förändringsresan. Vi skapar förutsättningar för förändring och utveckling genom att stödja och utmana, utbilda och utveckla.
Läs mer om hur vi kan stötta din organisation.

LYHRA
GRUPP OCH LEDARE

På Lyhra utvecklar vi ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam. Vi stödjer chefer och grupper i deras utveckling. Vi bidrar till engagemang, gemensam förståelse och ett tillitsfullt arbetsklimat. Läs mer om hur vi tänker och arbetar.

Inspiration & Nyheter

Här delar vi med oss av nyheter och insikter kring ledarskap, organisationsutveckling, samarbetskulturer och andra relevanta ämnen för chefer och medarbetare som vill samspela och utvecklas.

Ta mig till Inspiration & Nyheter!

Vill du växa med oss?

Är du konsult inom ledarskap och organisationsutveckling? Söker du sammanhang, utveckling och samarbeten?

Lyhra erbjuder lednings- och förändringstöd till organisationer med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga
framgångsfaktorer. Vi är organisationskonsulter som stödjer, utmanar,
utbildar och skapar förutsättningar för utveckling och förändring. Våra
kunder är samhällsaktörer av olika slag och finns både i offentlig och privat
sektor och i civilsamhället. Vi har ett flertal ramavtal…. Läs mer

lyhras-team-konsulter
Back To Top