skip to Main Content

Tillitsdelegationens huvudbetänkande överlämnat till ministern

Torsdagen den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen i offentliga organisationer inte ger önskade resultat. Kultur, värdegrund, ledarskap och medledarskap bör få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning bör bli mindre detaljerad och mer möjliggörande.

I många organisationer behöver man nu få detta att hända. Det kräver tillit, dialog och goda möten. Lyhra arbetar med flera organisationer som ser möjligheterna i det här sättet att fungera och arbetar hårt för att komma dit.

Mer om tillitsdelegationens slutbetänkande.

Back To Top