skip to Main Content

Vi bidrar till att bygga robusta samarbetskulturer där chefer och medarbetare samspelar, känner arbetsglädje och åstadkommer resultat.

LYHRA
SAMHÄLLE

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser. I förändringsprocesser och komplexa projekt behöver olika perspektiv och kompetenser mötas.
Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

LYHRA
ORGANISTATION

Vi erbjuder förändringsnavigation under förändringsresan. Vi skapar förutsättningar för förändring och utveckling genom att stödja och utmana, utbilda och utveckla.
Läs mer om hur vi kan stötta din organisation.

LYHRA
GRUPP OCH LEDARE

På Lyhra utvecklar vi ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam. Vi stödjer chefer och grupper i deras utveckling. Vi bidrar till engagemang, gemensam förståelse och ett tillitsfullt arbetsklimat. Läs mer om hur vi tänker och arbetar.

Ramavtal med Region Gotland

Lyhra har tecknat ett ramavtal med Region Gotland kring värdegrundsarbete och förändrad organisationskultur. Regionen vill åstadkomma en gemensam och sammanhållen organisation med bl.a. ökat kundfokus. Värdegrundsarbetet handlar om att stärka och utveckla regionens arbete för att skapa bästa möjliga värde för medborgaren/patienten.

– Vi är mycket glada och stolta över att vi fått förtroenden att bidra i arbetet med förändrad organisationskultur med värdegrunden i fokus, säger Kristina Vejbrink, partner och organisationskonsult på Lyhra kommunikation och förändring.

Läs mer om våra andra ramavtal

Välbesökt tillitsmingel

Samtal, nya bekantskaper, glögg, glittrande ljus och spännande talare. Atmosfären var varm och god när Lyhra välkomnade kunder, kollegor och vänner till adventsmingel.

Tillitens röda tråd knöts av tre talare med olika perspektiv — och utmanande kort talartid: Christin Tjärheden, utvecklingschef i Enköpings kommun, berättade om den spännande tillitsbaserade förändringsresa som kommunen gör. Martin Westin, forskare vid SWEDESD vid Uppsala universitet, gav oss en inblick i tillitens betydelse när olika aktörer behöver samverka kring komplexa samhällsproblem. Och Lyhras Nils Nordung reflekterade kring hur långt vi kan våga gå i vår strävan att öka tilliten i ledning och styrning.

Mellan talarnas inhopp pågick många vida och djupa reflektioner med nya och gamla bekanta. En och annan kontaktuppgift växlades och när aftonen rundades av dröjde många kvar lite längre än planerat.

Vi i Lyhra satt till slut trötta och leende kvar i soffan och tuggade överblivna skumtomtar medan vi utan vare sig objektivitet eller struktur utvärderade tillställningen, med slutsatsen att möten med så härliga människor under så sköna former borde ske betydligt oftare.

Lyhra vinner nya ramavtal

Lyhra har under våren tecknat ramavtal med Enköpings kommun, Eskilstuna kommun och Sandvikenhus AB. Ramavtalet för Enköpings kommun omfattar grupp- och organisationsinsatser. I Eskilstuna kommun har Lyhra avtal inom ledningsgruppsutveckling och grupputveckling och med Sandvikenhus AB skall Lyhra arbeta med värdegrundtjänster.

”Vi är mycket stolta och glada över det förtroende vi fått och ser fram emot ett spännande samarbete med Enköping och Eskilstuna och med Sandvikenhus AB, säger Karin Ljudén, partner och seniorkonsult i Lyhra.”

Läs mer om våra andra ramavtal

Tillitsdelegationens huvudbetänkande överlämnat till ministern

Torsdagen den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen i offentliga organisationer inte ger önskade resultat. Kultur, värdegrund… Läs mer

PastedGraphic-1

Vi vill bli fler! Vill du växa med oss?

Är du konsult inom ledarskap och organisationsutveckling? Söker du sammanhang, utveckling och samarbeten?

Lyhra erbjuder lednings- och förändringstöd till organisationer med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer. Vi är organisationskonsulter som stödjer, utmanar, utbildar och skapar förutsättningar för utveckling och förändring. Våra kunder är... Läs mer

samlingsbild
Back To Top