skip to Main Content

Vi bidrar till att bygga robusta samarbetskulturer där chefer och medarbetare samspelar, känner arbetsglädje och åstadkommer resultat.

LYHRA
SAMHÄLLE

Samhällsutmaningar kräver samverkan över gränser. I förändringsprocesser och komplexa projekt behöver olika perspektiv och kompetenser mötas.
Läs mer om hur vi kan hjälpa till.

LYHRA
ORGANISTATION

Vi erbjuder förändringsnavigation under förändringsresan. Vi skapar förutsättningar för förändring och utveckling genom att stödja och utmana, utbilda och utveckla.
Läs mer om hur vi kan stötta din organisation.

LYHRA
GRUPP OCH LEDARE

På Lyhra utvecklar vi ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam. Vi stödjer chefer och grupper i deras utveckling. Vi bidrar till engagemang, gemensam förståelse och ett tillitsfullt arbetsklimat. Läs mer om hur vi tänker och arbetar.

Lyhra vinner nya ramavtal

Lyhra har under våren tecknat ramavtal med Enköpings kommun, Eskilstuna kommun och Sandvikenhus AB. Ramavtalet för Enköpings kommun omfattar grupp- och organisationsinsatser. I Eskilstuna kommun har Lyhra avtal inom ledningsgruppsutveckling och grupputveckling och med Sandvikenhus AB skall Lyhra arbeta med värdegrundtjänster.

”Vi är mycket stolta och glada över det förtroende vi fått och ser fram emot ett spännande samarbete med Enköping och Eskilstuna och med Sandvikenhus AB, säger Karin Ljudén, partner och seniorkonsult i Lyhra.”

Läs mer om våra andra ramavtal

Tillitsdelegationens huvudbetänkande överlämnat till ministern

Torsdagen den 14 juni lämnade Tillitsdelegationen över sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet till civilminister Ardalan Shekarabi. Delegationen anser att ett alltför stort fokus på den formella styrningen i offentliga organisationer inte ger önskade resultat. Kultur, värdegrund… Läs mer

PastedGraphic-1

Vi vill bli fler! Vill du växa med oss?

Är du konsult inom ledarskap och organisationsutveckling? Söker du sammanhang, utveckling och samarbeten?

Lyhra erbjuder lednings- och förändringstöd till organisationer med komplexa uppdrag, där mänskliga relationer och förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer. Vi är organisationskonsulter som stödjer, utmanar, utbildar och skapar förutsättningar för utveckling och förändring. Våra kunder är... Läs mer

samlingsbild
Back To Top